tudalen_top_img

Cyflwyniad Technoleg

Cyflwyniad Technoleg

 • Sut i gynnal ac ymestyn oes gwasanaeth offer melin flawd

  Sut i gynnal ac ymestyn oes gwasanaeth offer melin flawd

  Sut i gynnal ac ymestyn oes gwasanaeth offer melin flawd Mae cynnal a chadw offer prosesu blawd yn hanfodol i ymestyn oes gwasanaeth yr offer.Mae'r canlynol yn awgrymiadau cynnal a chadw ar gyfer gwahanol agweddau ar offer: 1: Gwiriwch densiwn y cludfelt yn rheolaidd ...
  Darllen mwy
 • Pa ffactorau sy'n effeithio ar lanhau grawn amrwd mewn melinau blawd

  Pa ffactorau sy'n effeithio ar lanhau grawn amrwd mewn melinau blawd

  Pa ffactorau sy'n effeithio ar lanhau grawn amrwd mewn melinau blawd Yn ystod y broses gynhyrchu blawd, efallai na fydd y grawn amrwd yn cael ei lanhau'n lân am y rhesymau canlynol: Ffynhonnell grawn amrwd: Gall plaladdwyr effeithio ar rai cnydau yn ystod y broses blannu, a'r plaladdwyr hyn bydd yn aros...
  Darllen mwy
 • Beth Yw y costau dyddiol yn gynwysedig yn y felin flawd

  Beth Yw y costau dyddiol yn gynwysedig yn y felin flawd

  Beth yw costau dyddiol y felin flawd Fel arbenigwr yn y diwydiant prosesu blawd, rwy'n hapus i ddweud wrthych am gostau dyddiol melin flawd 100 tunnell.Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar gost grawn amrwd.Grawn amrwd yw prif ddeunydd crai blawd, a bydd ei gost yn effeithio'n uniongyrchol ar y ...
  Darllen mwy
 • Archwiliadau Rheolaidd o Offer Prosesu Grawn

  Archwiliadau Rheolaidd o Offer Prosesu Grawn

  Archwiliadau Rheolaidd o Offer Prosesu Grawn Mae archwiliadau rheolaidd yn gam pwysig i sicrhau bod eich offer yn gweithredu'n effeithlon ac yn para'n hirach.Yn gyntaf, canolbwyntio ar wirio diogelwch y ddyfais.Gwiriwch yr holl ddyfeisiau amddiffynnol, megis falfiau diogelwch, torwyr cylchedau, stopiau brys ...
  Darllen mwy
 • Cynnal a chadw peiriannau ac offer melin flawd bob dydd

  Cynnal a chadw peiriannau ac offer melin flawd bob dydd

  Peiriannau ac offer melinau blawd yw'r allwedd i gynhyrchu blawd.Mae gwaith cynnal a chadw dyddiol yn bwysig iawn i wella effeithlonrwydd yr offer ac ymestyn ei fywyd gwasanaeth.Mae'r canlynol yn rhai rhagofalon ar gyfer cynnal a chadw peiriannau ac offer melin flawd bob dydd: Cyflawni ail...
  Darllen mwy
 • Mae llawer o ffactorau'n effeithio ar ansawdd y blawd gorffenedig

  Mae llawer o ffactorau'n effeithio ar ansawdd y blawd gorffenedig

  Mae llawer o ffactorau'n effeithio ar ansawdd y blawd gorffenedig.Mae'r canlynol yn rhai o'r prif ffactorau: 1. Ansawdd deunydd crai: Mae deunydd crai blawd yn wenith, ac mae ei ansawdd yn effeithio'n uniongyrchol ar ansawdd y blawd.Mae gwenith o ansawdd uchel yn cynnwys protein uchel.Protein yw prif elfen fl...
  Darllen mwy
 • Rhagofalon ar gyfer cynhyrchu dyddiol mewn melinau blawd

  Wrth gynhyrchu bob dydd mewn melinau blawd, mae rhai materion sydd angen sylw arbennig: Ansawdd deunyddiau crai: Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio gwenith o ansawdd uchel fel deunyddiau crai.Gwiriwch ansawdd ac amodau storio deunyddiau crai yn rheolaidd i atal lleithder, llwydni neu halogiad arall ...
  Darllen mwy
 • Rôl rheoleiddio dŵr yn y broses gynhyrchu melinau blawd

  Mae rôl rheoleiddio lleithder yn y broses gynhyrchu melinau blawd yn bwysig iawn, ac mae'n cael effaith uniongyrchol ar ansawdd a pherfformiad prosesu blawd.Dyma beth mae rheoleiddio lleithder yn ei wneud: Rheoli ansawdd y cynnyrch: Yn y broses o gynhyrchu blawd, addasu lleithder ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddatrys y gollyngiad o offer melin flawd

  Sut i ddatrys y gollyngiad o offer melin flawd

  Mae gollwng offer melin flawd yn broblem gyffredin.Er mwyn datrys problem gollyngiadau deunydd, mae angen y camau canlynol: Gwirio offer: Yn gyntaf, gwiriwch yr offer sy'n gollwng yn ofalus, gan gynnwys gwregysau cludo, twndis, pibellau a falfiau.Gwiriwch am draul, craciau, gollyngiadau, neu rwystrau.Cynnal...
  Darllen mwy
 • Pam ddylai offer melin flawd yn segur cyn cynhyrchu

  Pam ddylai offer melin flawd yn segur cyn cynhyrchu

  Mae yna nifer o brif resymau pam mae offer melin flawd yn segur cyn cynhyrchu: 1. Gwiriwch iechyd offer: Gall segura helpu i wirio bod gwahanol rannau o'r offer yn gweithio'n iawn.Trwy arsylwi ar y sŵn, dirgryniad, tymheredd, a dangosyddion eraill pan fydd yr offer yn rhedeg, ...
  Darllen mwy
 • Y problemau hynny y bydd melinau blawd yn dod ar eu traws yn y broses gynhyrchu?

  Y problemau hynny y bydd melinau blawd yn dod ar eu traws yn y broses gynhyrchu?

  Gall melinau blawd ddod ar draws y problemau canlynol yn ystod y broses gynhyrchu: 1. Problemau cyflenwad deunydd crai: Gall melinau blawd wynebu problemau megis cyflenwad deunydd crai ansefydlog, ansawdd ansefydlog, neu brisiau cynyddol.Bydd problem cyflenwad deunydd crai yn effeithio'n uniongyrchol ar y gallu cynhyrchu ...
  Darllen mwy
 • sut i gynyddu allbwn melinau blawd?

  sut i gynyddu allbwn melinau blawd?

  Cynyddu allbwn melinau blawd yw'r nod y mae pob melin flawd am ei gyflawni.Gall cynyddu allbwn melinau blawd gynyddu cyfran y farchnad y cwmni, gwella proffidioldeb y cwmni, diwallu anghenion cwsmeriaid yn well, a darparu cynhyrchion gwell i ddefnyddwyr.Felly, sut i...
  Darllen mwy
123Nesaf >>> Tudalen 1/3